Visjon og varemerke

Visjon
Personalkonsulenten legger vekt på å ta praktikerens utgangspunkt fremfor juristens. Målet er at deltagerne skal forstå hvordan paragrafer og lovtekster kan anvendes i hverdagen, og at de allerede etter en kursdag kan gå hjem med praktiske verktøy de kjenner seg fortrolige med å bruke.
Varemerke
Som foredragsholder er Knut Ulleberg kjent for å gjøre paragrafspråket levende og forståelig. Han engasjerer forsamlingen og er alltid oppdatert på lovendringer og rettsavgjørelser.