Rådgivning og konsulentoppdrag

Veiledning av personalavdelinger
Ulleberg kan leies inn som en faglig rådgiver og sparringspartner tilknyttet konkrete prosesser som nedbemanning, omorganisering, endring av arbeidsrutiner og andre interne endringer. Når en kommune, et helseforetak eller en etat står ovenfor endringer, er det viktig å bruke tid til å planlegge prosessen grundig i forkant og følge opp underveis. Det er også avgjørende med oppdatert kunnskap om lovverk, relevant rettslig praksis og et godt samarbeid med fagforeninger. Med sin fagkunnskap vil Ulleberg bidra med innspill på strategi og kunnskap om arbeidsrett. I samtale med oppdragsgiver utformes en ramme for ønsket bistand.
Alternative samarbeidsformer:
  • En eller flere samlinger med personalsjef, personal konsulenter og andre aktuelle i forkant for å legge strategi og gi faglig oppdatering i forhold til den konkrete prosessen
  • Coaching og rådgivning av medarbeidere som har en sentral rolle i prosessen
  • Samlinger med faglig input underveis
Bistand og rådgivning i krevende enkeltsaker
Enkelte kommuner, fylkeskommuner og statlige instanser har behov for mer omfattende rådgivning hvis det oppstår utforutsette saker eller konflikter. Knut Ulleberg har lang erfaring fra å bistå i krevende saker der god faglig innsikt er nøkkelen. Der det er behov for en arbeidsrettsadvokat, kan Ulleberg anbefale erfarne advokater.
Ulleberg tilbyr bistand til:
  • Drøftingsmøter og inngåelse av sluttavtaler
  • Ansettelser og andre individuelle problemstillinger
  • Utarbeidelse av retningslinjer ved nedbemanning og omorganisering
  • Assistanse i saksbehandlingen der det oppstår inhabilitet etter Kommuneloven § 40 nr. 3
  • Kvalitetssikring av interne rutiner og reglement