Praktisk informasjon om kursene

Knut Ulleberg tilbyr kursopplegg og fagdager med utgangspunkt i 15 ulike temaområder. Kursene tar utgangspunkt i velkjente juridiske problemstillinger for offentlig sektor og dekker ulike behov for kunnskap og fordypning. Noen kurs er også tilpasset statlig lov og avtaleverk. Ulleberg tilbyr skreddersydde kurs tilpasset deltagernes arbeidshverdag. Kurset utvikles i tett samarbeid med kursarrangør.
Praktisk informasjon om kursene
Utfyllende informasjon om de ulike kursene står tilknyttet hvert enkelt kurs på kursoversikten. Er det likevel noe som er uklart, ta kontakt via mail.
Kompendier
Ulleberg har utarbeidet et fyldig kurskompendium til hvert kurs, og dette er en viktig del av kurset. Størrelsen på kompendiene varierer fra 100 – 250 sider, avhengig av kurstema.
Pris kr. 198 per stk. + frakt.
Reise og oppholdsutgifter
Oppdragsgiver betaler reise og eventuelt hotellopphold. Diettutgifter følger statens satser.
Kursbekreftelse
Bestilte oppdrag vil bli bekreftet på oppgitt e-post eller faks. Oppdragsgiver har ansvaret for å sjekke at bekreftelsen er i samsvar med det som ønskes.
Avbestilling
For avbestilling mer enn fire uker før gjennomføringsdato, beregnes ikke honorar. Ved avbestilling mellom fire og to uker før gjennomføringsdato beregnes 50 % av kursets grunnhonorar. Ved avbestilling senere enn to uker beregnes fullt grunnhonorar.
Avbestilling må alltid skje skriftlig og må være kommet frem før fristutløpet. Personalkonsulenten forbeholder seg i særlige tilfeller rett til å avtale lengre avbestillingsfrister.