Når ledere ikke strekker til – 2 dager


Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.

PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.

Når ledere ikke strekker til – oppfølging av ledere som ikke innfrir kravene
Kurset fokuserer på juridiske problemstillinger som oppstår når ledere ikke fungerer. Konkrete virkemidler som bruk av lederkontrakter, stillingsbeskrivelser og avtaler vil bli behandlet. I tillegg vil man sette fokus på identifisering og vurdering av problemet via forhandlinger om frivillige løsninger og eventuell oppsigelse. Man vil også sette fokus på forholdet til media, politikeres, tillitsvalgtes og eventuelle andres krav om innsyn.


Målgruppe:
Ledere, tillitsvalgte og andre som berøres av problemstillingen.

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor.
Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Utlysing og tilsetting
- formulering av krav og forventninger
- tilsettingsavtalen
- bruk av lederkontrakter og stillingsbeskrivelser
- evaluering i avtalt prøvetid
- vilkår for avslutning av arbeidsforholdet i prøvetiden

Problemer knyttet til:
- resultatkrav
- samarbeid og væremåte
- personalledelse og arbeidsmiljø
- egenutvikling og faglig oppdatering
- overholdelse av lover, avtaler og spilleregler

Identifisering og vurdering av problemet
- alvorlighetsgrad
- dokumentasjon av utakt og konflikt
- vurdering og igangsetting av tiltak
- bruk av advarsler og avtaler
- bruk av eksterne konsulenter

Forhandling om frivillige løsninger
- tillitsvalgtes rolle
- omplassering innenfor styringsretten
- endringsoppsigelse
- frivillig fratreden
- sluttvederlagsavtaler/ordninger

Forholdet til media
- taushetsplikt og opplysningsrett (Forvaltningsloven og Offentlighetsloven)
- arbeidstakers ytringsfrihet og lojalitetsplikt
- politikernes forhold til pressen

Forholdet til lov og avtaleverk
- krav til aktivitet og tiltak før oppsigelse
- arbeidsmiljølovens saklighetskrav
- krav til saksbehandling (Arbeidsmiljølovens og Forvaltningslovens saksbehandlingsregler)
- forhandlinger etter at oppsigelse er gitt
- bruk av ekstern advokat

Innholdsrikt kurskompendium
Kurset er utpreget praktisk vinklet med en rekke konkrete eksempler hvor ulike løsningsforslag blir gjennomgått. Det er dessuten utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, rettsavgjørelser, dokumentmaler m.m. som tilbys deltakerne.