Lovsamling for skoleledere (Skoleåret 2008/2009)

Lovsamling skreddersydd for skoleledere i både offentlig og privat sektor. Den dekker behovet til rektorer, inspektører, rådgigvere og sosiallærere i grunnskolen, videregåendeskole og friskoler.

Samlingen inneholder følgende lover:

 • Opplæringslova
 • Forskrift til opplæringslova
 • Lov om barnevernstjenester kap-4
 • Friskolelova
 • Lov om fagskoleutdanning
 • Lov om voksenopplæring
 • Introduksjonsloven
 • Forvaltningsloven
 • Offentligshetsloven (gjeldende og kommende lov)
 • Utvalgte forskrifter
 • Pris: kr 392 + mva
 • Kvantumsrabatt, se tabell nedenfor
 • Innbinding: Stålspiral
 • ISBN: 9788292787090
 • Antall sider: 305webfaktaforlaget.no
ANTALL PRIS
Fra 1 til 4 kr 392.00
Fra 5 til 10 kr 344.00
11 eller flere kr 296.00