Lovsamling for saksbehandlere

Lovsamling for saksbehandlere

Følgende lover inngår i lovsamlingen:

 • Forvaltningsloven
 • Forvaltningslovforskriften
 • eForvaltningsforskriften
 • Offentlighetsloven
 • Personopplysningsloven
 • Personopplysningsforskriften
 • Offentleglova (i kraft 1.7.2008)
 • Etiske retningslinjer for statstjenesten
 • Utvalgte uttalselser fra Sivilombudsmannen
 • Arkivloven
 • Pris: kr 392 + mva
 • Kvantumsrabatt, se tabell nedenfor
 • Innbinding: Stålspiral
 • ISBN: 978-82-92787-07-6
 • Antall sider: 274

  web: faktaforlaget.no

ANTALL PRIS
Fra 1 til 4 kr 392.00
Fra 5 til 10 kr 344.00
11 eller flere kr 296.00