Lovsamling for folkevalgte

Lovsamlingen inneholder følgende lover:

Kommuneloven, lov om interkommunale selskaper, forvaltningsloven, offentlighetsloven (både gjeldende lov og ny lov), lov om forsøk i den offentlige forvaltning, personopplysningsloven. Lovsamlingen inneholder følgende forskrifter: Forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg, forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling, forskrift om årsbudsjett (for kommuner og

fylkeskommuner), forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, forskrift om kontrollutvalg for kommuner og fylkeskommuner, forskrift om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskap, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for interkommunale selskap, forskrift til forvaltningsloven.

  • Pris: kr 392 + mva
  • Kvantumsrabatt, se tabell nedenfor
  • Innbinding: Stålspiral
  • ISBN: 978-82-92787-06-9
  • Antall sider: 309

    web: faktaforlaget.no

ANTALL PRIS
Fra 1 til 4 kr 392.00
Fra 6 til 10 kr 344.00
11 eller flere kr 296.00