Litteraturtips

Arbeidsrett- Særlig om omstilling i offentlig sektor Ingeborg Moen Borgerud, Anne Marie Due, Ragnhild Nordaas, Mona NæssDenne boken fyller et behov for en pedagogisk og samlet fremstilling av sentrale arbeidsrettslige spørsmål ved ulike former for omstilling i offentlig sektor, med særlig vekt på situasjonen i staten.Offentlig sektor gjennomgår omstillinger som byr på arbeidsrettslige utfordringer. Vil konkurranseutsetting av en offentlig virksomhet være virksomhetsoverdragelse med de rettslige følger det har for arbeidstakerne?

Les mer …

 

Ny offentleglov
Denne lovsamlingen vil bli tilgjengelig når forskrift og veiledning til ny offentleglov er på plass.

Den vil bl.a. inneholde:

  • Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
  • Forskrift til offentleglova
  • Veileder til offentleglova
  • Forarbeider til offentleglova (utvalg)

Les mer …

 

Lovsamling for saksbehandlere

Følgende lover inngår i lovsamlingen:

  • Forvaltningsloven
  • Forvaltningslovforskriften
  • eForvaltningsforskriften
  • Offentlighetsloven
  • Personopplysningsloven

Les mer …

 

Lovsamling for folkevalgte

Lovsamlingen inneholder følgende lover:

Kommuneloven, lov om interkommunale selskaper, forvaltningsloven, offentlighetsloven (både gjeldende lov og ny lov), lov om forsøk i den offentlige forvaltning, personopplysningsloven. Lovsamlingen inneholder følgende forskrifter: Forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg, forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling, forskrift om årsbudsjett (for kommuner og


Les mer …

 

Lovsamling for skoleledere (Skoleåret 2008/2009)

Lovsamling skreddersydd for skoleledere i både offentlig og privat sektor. Den dekker behovet til rektorer, inspektører, rådgigvere og sosiallærere i grunnskolen, videregåendeskole og friskoler.


Les mer …

 

Lovsamling for personalansvarlige i offentlig sektor

Innen personalarbeidet i offentlig sektor er det en rekke lover og forskrifter å forholde seg til. Det er til tider nødvendig å sjekke ut den nøyaktige lovteksten, og med denne lovsamlingen, vil du finne de mest brukte lover og forskrifter lett tilgjengelig. For å gjøre det enklest mulig for brukerne, er et omfattende stikkordsregister, samt en oversiktlig innholdsfortegnelse inkludert i samlingen.


Les mer …