Kurs generelt

Foredragene
I foredragene er Ulleberg opptatt av å ta praktikerens utgangspunkt fremfor juristens. Alle kursene hans er utviklet og blir gjennomført med respekt for konkrete krav og forventninger til sektoren. Et av hans varemerker er at han alltid legger vekt på å være oppdatert i forhold til målgruppens arbeidshverdag og han skreddersyr kurs for oppdragsgiver. Målet er å gjøre teori til et praktisk verktøy kursdeltagerne kan anvende i egen hverdag.
Kurs
Kursene er spesielt utviklet for kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og statlig virksomhet. Alle kurs blir tilpasset de særlover og det avtaleverk den enkelte oppdragsgivers virksomhet reguleres av.
Alle kursbeskrivelsene kan lastes ned som pdf, og skrives ut.
 1. Arbeidsmiljøloven – 1 dag
 2. Praktisk personaljuss – 2 eller 3 dager
 3. Ansettelse i offentlig virksomhet – 2 dager
 4. Midlertidig ansettelse i kommunal virksomhet og helseforetak – 1 dag
 5. Arbeidsgivers styringsrett – 1 dag
 6. Vanskelige personalsaker – 2 dager
 7. Prøvetid for offentlig ansatte – 1 dag
 8. Når ledere ikke strekker til – 2 dager
 9. Omorganisering/omplassering – 2 dager
 10. Attføring og sykefravær – 1 dag
 11. Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling – 1 dag
 12. Læreres stillingsvern – 2 dager
 13. Forvaltningsloven og offentlighetsloven – 2 dager
 14. Innsyn og offentlighet – 1 dag
 15. Hovedtrekk i kommuneloven – 1 dag