Kjære oppdragsgiver

Da jeg hadde holdt kurs for over 50.000 offentlig ansatte, hadde jeg lært følgende: Det er bedre med tre måneders ork an enn tre års unntakstilstand. Noen ganger må ledere ha mot til å handle selv om det kan storme kraftig i en periode. Når handlingene gjøres på et veloverveid og faglig grunnlag, gjør en kortvarig storm minst skade.
Kunnskap gjør ledere trygge til å handle, og kunnskap gir makt til å handle.
Alle ledere vet at de må ha fokus på utvikling av personer og arbeidsplass. En selvsagt oppgave er å motivere og skape rom for et godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt. I dag blir det stadig viktigere at ledere også kjenner til formaliteter og arbeidslivets spilleregler.
Store og små snuoperasjoner i arbeidslivet medfører endringer som må møtes klokt og korrekt. Det krever kunnskap og trygghet.
Et omfattende regelverk i offentlig sektor sikrer rettigheter og plikter for arbeidstakere og arbeidsgivere på en god måte. For at regelverket skal fungere til alles beste, må arbeidsgivere vite hvordan de skal anvende paragrafene. Å forvalte personalansvar på en god måte krever både oversikt og innsikt. Det innebærer å kjenne regelverket, forstå hva som skjer og ta riktige beslutninger til rett tid. Å kjenne de aktuelle lovtekstene er ikke nok. Først når ledere vet noe om anvendelse, handlingsrom og konsekvenser, er de rustet til å møte ulike prosesser så korrekt som mulig.
Min erfaring er at oppdatert fagkunnskap gjør ledere tryggere og mer handlekraftig.
I kursene mine legger jeg vekt på å beskrive og analysere eksempler kursdeltagerne kjenner igjen fra sin hverdag. Målet er at kursene skal gjøre det enklere for ledere å få oversikt over vanskelige personalsaker og kvalitetssikre prosessen. Kunnskapen vil også gjøre det mulig å forebygge i forkant.
For at hver oppdragsgiver skal være trygg på at kurset treffer deltagernes hverdag og utfordringer, er jeg opptatt av å skreddersy kurset i dialog med oppdragsgiver.
Vennlig hilsen
Knut Ulleberg
Personalkonsulenten