Internkurs og skreddersydde kurs

Internkurs
Kursene og fagdagene gjennomføres som internkurs. Målet er å tilpasse kurset så nær opp til deltagernes hverdag som mulig. I samarbeid med oppdragsgiveren kartlegger Ulleberg behov og problemstillinger i forkant for å skreddersy kursopplegget. Deltagerne har varierende erfaring og kjennskap til temaene, og kursene tilpasses slik at de kan møte ulike forutsetninger.
Alle kurs er praktisk rettet og tar utgangspunkt i aktuelle eksempler. Slik blir det enklere å forstå hvordan regler fungerer i praksis. Kursene er primært for arbeidsgiversiden, men Ulleberg tilpasser også kurs for fagforbund og tillitsvalgte.
Flere fordeler for oppdragsgiver
Å gjennomføre kompetanseutviklingen som internkurs gir flere fordeler for oppdragsgiver.
Kostnadseffektiv gjennomføring
  • Oppdragsgiver bestiller kurs for alle i sin enhet samtidig.
  • Konsulenten kommer til kunden for å gjennomføre kurset og oppdragsgiver slipper reisekostnader for kursdeltagere.
  • Kurset har en dagspris, og oppdragsgiveren kan sende flere deltagere på kurset uten at kostnader knyttes til antall deltagere.
Felles kompetansebygging
  • Oppdragsgiver sikrer at alle som har behov for det, får et felles kompetansegrunnlag.
  • Kursdeltagerne får tilført lik kunnskap til samme tid.
  • Felles kompetansebygging gjør det enklere å referere til og anvende kunnskapen senere til interne vurderinger og saksbehandling.
  • Kursdeltagerne får bredere forståelse for hvordan de som arbeidsgiver kan forebygge vanskelige personalsaker.
  • Oppdragsgiveren kvalitetssikrer rutiner og legger grunnlag for korrekt behandling av vanskelige personalsaker.
Skreddersydde kurs
Ulleberg produserer gjerne kurs som er spesialtilpasset kundens behov og situasjon. Disse kursene lages i tett dialog med oppdragsgiver. Dersom det er aktuelt, kan det avtales individuell oppfølging av ansatte i etterkant.