Hovedtrekk i kommuneloven – 1 dag


Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.
PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.Hovedtrekk i kommuneloven

Målgruppe:
Saksbehandlere, utvalgs- og formannskapssekretærer samt politikere.

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor.
Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Kurset gir en innføring i Kommuneloven med særlig vekt på politikeres retter og plikter samt saksbehandllingsreglene i folkevalgte organ.

I dette kurset er det ofte ulike ønsker og behov hos oppdragsgiverne. Innholdet utformes i samarbeid mellom oppdragsgiver og foredragsholder slik at det tilpasses oppdragsgivers situasjon og behov best mulig.

Innholdsrikt kurskompendium
Kurset er utpreget praktisk vinklet med en rekke konkrete eksempler hvor ulike løsningsforslag blir gjennomgått. Det er dessuten utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, rettsavgjørelser, dokumentmaler m.m. som tilbys deltakerne.