Foredragsholderen

Siden 1995 har Knut Ulleberg i Personalkonsulenten gjennomført kurs for ansatte i kommuner, de fleste fylkeskommuner, en rekke helseforetak og statlige virksomheter. Tema har vært praktisk arbeidsrett, forvaltningsrett og saksbehandling.
 
Ulleberg har hatt kurs i de fleste av landets kommuner og en rekke andre offentlige instanser. Han har også holdt kurs for flere universitet og en rekke høyskoler,da spesielt i tema «Vanskelige personalsaker». I 2017 hadde Ulleberg holdt cirka 2500 kurs for offentlig ansatte. I tillegg har Ulleberg lang erfaring fra rådgivning og bistand innen vanskelige personalsaker og annen personaljus i offentlig sektor.

Faglig bakgrunn
Knut Ulleberg er utdannet ved kommunallinjen ved Norges kommunal- og sosialhøgskole og har supplerende studier i jus. Han har selv arbeidet i kommunal sektor og kjenner utfordringer og problemstillinger innen sektoren. Ulleberg har blant annet vært tilknyttet Agderforskning (samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med oppdrag for offentlig sektor og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt) og FILONOVA (etter – og videreutdanningsenheten ved Høgskolen i Agder).

Han har hatt undervisningsoppdrag for handelshøyskolen BI i arbeidsrett for HRM bachelor og masterstudie. Fra August 2013 til mars 2017, arbeidet Ulleberg som spesialrådgiver i Salutis HMS AS, bedriftshelsetjeneste i Hedmark. Arbeidsområde her var rådgivning i enkeltsaker for offentlig og privat virksomhet, deltakelse i gjennomføring av faktaundersøkelser, bistand i «fastlåste» sykefraværssaker og kurs/undervisning innen arbeidsrettsligee emner.

God kommunikator
Knut Ulleberg har en unik evne til å overføre juridiske begreper til forståelige formler ledere kan anvende i arbeidet. Mange oppdragsgivere velger å bruke Ulleberg flere ganger, og de legger spesielt vekt på evnen hans til å være konkret og tydelig i formidlingen.