Bestille kurs katalog og nyhetsbrev

Kurs kan bestilles via mail.
Oppgi:
  • ønsket kurstittel/eventuelt behov for skreddersydd kurs
  • antall deltagere
  • kursbestillers kontaktdata
  • ønsket tidspunkt
Katalog kan bestilles via mail
Katalogen (i A4-format) er en samlet presentasjon av Personalkonsulenten med blant annet:
katalogforside
• Presentasjon av foredragsholder
• Kurstilbud – internkurs og åpne kurs

• Utfyllende presentasjon av 15 kurstema (kan enkelt kopieres opp)
• Praktisk informasjon om kursene
• Ledelse – en balansekunst
• Referanser

Nyhetsbrev kan bestilles ved å krysse av i rammen nederst til venstre på denne siden

Nyhetsbrevet omtaler aktuelle tema med tanke på virksomheters daglige virke og aktuelle problemstillinger knyttet til nye lover og lovanvendelser, nye dommer og nyheter fra sivilombudsmannen. Det er også naturlig å henvise til aktuelle artikler, oppgi linker til saker på nettet og utgitt litteratur.