Arbeidsgivers styringsrett – 1 dag


Du finner PDF-versjon av katalogen for dette kurset her.
PDF-versjonen egner seg godt til utskrift, men krever at du har installert Adobe Reader. Last ned Adobe Reader her.Arbeidsgivers styringsrett
Introduksjon til styringsretten

Målgruppe:
Ledere, tillitsvalgte og andre som berøres av problemstillingen.

Foredragsholder:
Knut Ulleberg, kommunalkandidat med flere års erfaring som personalkonsulent i offentlig sektor.
Ulleberg har bl.a. holdt kurs for mer enn 50.000 offentlig ansatte innen arbeidsrett og forvaltningsrett.

Innhold:
Kursdagen vil ta for seg prinsippet bak og utøvelsen av styringsretten, dvs arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet. Kurset blir svært praktisk lagt opp, med rik mulighet til spørsmål og diskusjon. Det er utarbeidet et fyldig kurskompendium med en rekke eksempler fra rettspraksis.

Arbeidsgivers styringsrett
Introduksjon til styringsretten

Innholdet i styringsretten
- leders handlingsrom
- hva er arbeidsgivers styringsrett
- grensene for styringsretten
- hva innebærer det at styringsretten begrenes av lov. avtaleverket og arbeidsavtalen
- hvilke krav stilles til at beslutningen skal være saklig
- hvilke beslutninger må leder avtale og hva kan leder ensidig bestemme
- styringsrett eller styringsplikt
- hva kan arbeidsgiver nekte å etterkomme ordre om
- særlig om farlig arbeid og straffbare handlinger
- hvem avgjør hva slags arbeid som er ”farlig” – hvor går grensen for å nekte
- har arbeidstaker rett til å reservere seg mot å utføre bestemte arbeidsoppgaver

Endringer i arbeidsforholdet
- omplassering til annet arbeidssted
- saksbehandlingskrav
- særlig om vektige sosiale grunner, lange reiseavstander og helsemessige årsaker
- endringer i arbeidstid
- bytte av ukedager ved deltidsstilling
- endring av arbeidsplan

Endringer i arbeidsoppgaver 
- omplassering til annen stilling
- arbeidsavtalens utgangspunkt
- ”arbeidsavtalens grunnpreg”
- hvilke rammer setter arbeidsavtalen for hva arbeidstaker kan omplasseres til
- hva kan arbeidstaker pålegges av endringer i arbeidsoppgaver
- hva kan tas ut og legges inn i en stilling av ansvar og myndighet
- særlig om arbeidsoppgaver, ansvarsområde og lederposisjon
- omplassering utenfor arbeidsavtalen – endringsoppsigelse
- fremgangsmåte og saksbehandling ved endringsoppsigelse

Omplassering av arbeidstakere
- i hvilke situasjoner er omplassering hensiktmessig
- hvilke rammer setter arbeidsavtalen for hva arbeidstaker kan omplasseres til
- omplassering til annet arbeidssted
- omplassering til annen stilling
- særlig om omplassering utenfor arbeidsavtalen (endringsoppsigelse)

Styringsretten og medbestemmelse
- hvilke beslutninger skal drøftes med tillitsvalgte
- forskjellen på forhandlinger og drøftinger
- konsekvens av uenighet i en drøftingssak
- formelle krav til drøfting
- hovedavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser
- konsekvenser av brudd på drøftingsplikten

Bruk av styringsretten i vanskelige personalasker
Det blir gitt god anledning til innspill refleksjoner, diskusjon og deltakerne vil kunne reise egne problemstillinger

Innholdsrikt kurskompendium
Kurset er utpreget praktisk vinklet med en rekke konkrete eksempler hvor ulike løsningsforslag blir gjennomgått. Det er dessuten utarbeidet et fyldig kurskompendium med lovtekster, rettsavgjørelser, dokumentmaler m.m. som tilbys deltakerne