Personalkonsulenten

Knut Ulleberg i Personalkonsulenten tilbyr kurs for ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og statlige virksomheter. Tema er praktisk arbeidsrett, forvaltningsrett og saksbehandling.

Personalkonsulenten tilbyr også rådgivning/konsulenttjenester innen vanskelige personalsaker. Personalkonsulenten kan også utrede og besvare de fleste spørsmål knyttet til lov/avtaleverk og andre problemstillinger knyttet til personaljus i offentlig sektor. Rådgivning kan gis pr telefon/telefonmøte, Skype, epost eller i møte.

Ulleberg har hatt kurs i de fleste av landets kommuner og en rekke andre offentlige instanser. Han har også holdt kurs for flere universitet og en rekke høyskoler. I 2017 hadde Ulleberg holdt rundt
2500 kurs for offentlig ansatte.

Foredragene
I foredragene er Ulleberg opptatt av å ta praktikerens utgangspunkt fremfor juristens. Et av hans varemerker er at han legger vekt på å være oppdatert i forhold til målgruppens arbeidshverdag og han skreddersyr kurs for oppdragsgiver.

Faglig bakgrunn
Knut Ulleberg er utdannet ved kommunallinjen ved Norges kommunal- og sosialhøgskole og har supplerende studier i jus. Han har selv arbeidet i kommunal sektor og kjenner utfordringer og problemstillinger innen sektoren.

God kommunikator
Knut Ulleberg har en unik evne til å overføre juridiske begreper til forståelige formler ledere kan anvende i arbeidet. Mange oppdragsgivere velger å bruke Ulleberg flere ganger, og de legger spesielt vekt på evnen hans til å være konkret og tydelig i formidlingen.

Velg mellom 15 kurstema